Львів,вул. В.Винниченка,18

+38 032 261 21 55

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на регіональному рівні є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ.

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ МСП

Підприємці області активно користуються можливостями державної підтримки в час карантину.

Однією з таких є державна програма «Доступні кредити 5−7−9%», яка запроваджена за ініціативи Президента України та КМУ для підтримки інвестиційних проектів мікро- та малих підприємств, вона сприяє створенню нових робочих місць, легалізації та розширенню діяльності малого бізнесу, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів.

Впровадження Програми за дорученням Уряду України здійснює Фонд розвитку підприємництва через банки-партнери, які володіють технологіями та активно кредитують цільову групу програми – мікро- та малі підприємства.

Інвестиційні кредити
Рефінансування кредиту
Кредит на оборотний капітал
Про що ?

Програма пропонує часткову компенсацію процентної ставки за кредитом у гривні у комплексі з механізмом часткових кредитних гарантій для вирішення проблеми браку забезпечення та недостатньої кредитної історії на покриття постійних (регулярних) витрат, що періодично виникають у процесі провадження господарської діяльності та не залежать від зміни обсягів виробництва.

Програма впроваджується утвореним при Міністерстві фінансів України Фондом розвитку підприємництва (колишній Німецько-український фонд) через мережу банків-партнерів у партнерстві з Мінекономіки та Офісом розвитку малого і середнього підприємництва.

Для кого?

Мікро- та малий бізнес із річним доходом від діяльності не більше еквіваленту 20 млн євро, в тому числі із врахуванням пов’язаних контрагентів.

В межах зазначених обмежень окремо виділяють: новостворений бізнес, який веде господарську діяльність менше 12 місяців (за умови отримання часткових кредитних гарантій) та діючий бізнес, який веде господарську діяльність понад 12 місяців

Що пропонується?

1. Рефінансування інвестиційного кредиту на строк до 5 років з процентною ставкою:

 • 5% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн, та за умови створення не менше 2 нових робочих місць)
 • 7% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн)
 • 9% (якщо річний дохід від діяльності становить від 50 млн грн до 100 млн грн)
На такі інвестиційні цілі:
 • придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості з метою провадження субʼєктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;

 • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;

Також зменшення процентної ставки за кредитом на 0,5% за кожне створене робоче місце максимум до 5%.

2. Кредит на строк до 5 років (cкористатися можливо під час дії карантину та 90 днів після) з процентною ставкою 0% на період дії карантину та 90 днів, після завершення – 3% річних, на:

 • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання.

3. Часткову кредитну гарантію (за умови приєднання банку до цього механізму, про що попередньо запитуйте у відділенні банку):

 • 50% від розміру кредиту для діючого бізнесу
 • 80% для новоствореного бізнесу та виробництво лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання

4. Відстрочку платежу щодо повернення тіла (або його частини) та % за кредитом:

до 12 місяців, але не більше ніж до 31/12/2021 р.

Що потрібно?

1. Перевірити себе на відповідність параметрам програми, заповнивши чек-лист за посиланням https://sme.gov.ua/579start/

2. Якщо ти новостворений бізнес, який веде господарську діяльність менше 12 місяців, тобі потрібно:

 • мати досвід та бізнес-план для реалізації інвестиційного проєкту
 • в разі браку досвіду чи навичок для підготовки бізнес-плану, скористатися можливостями навчання, на яке можна зареєструватися за посиланням https://sme.gov.ua/579start/
 • переконатися перед зверненням за кредитом, що банк підключився до механізму часткових кредитних гарантій

3. Якщо ти діючий бізнес, який веде господарську діяльність понад 12 місяців, тобі потрібно:

 • надати в банк підтвердження своєї реєстрації на території України та підтвердити, що кінцеві бенефіціарні власники (контролери) є фізичними особами – резидентами України

4. Якщо на виробництво лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, тобі додатково потрібно:

 • надати в банк підтвердження відповідного напряму діяльності та відповідність проєкту умовам програми та вимогам банків
 • подати заявку на отримання кредиту під час дії карантину або у строк до 90 днів після

5. Отримання інвестиційного кредиту передбачає необхідність власного внеску позичальника у розмірі:

 • від 10% від суми проєкту (для діючого бізнесу та на виробництво лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання)
 • від 15% від суми проєкту (для новоствореного бізнесу)

Де знайти детальну інформацію?

У відділенні та на сайті банка-партнера: Банк Альянс, Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Кредобанк, Банк Львів, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Банк Восток, Глобус Банк, Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, Креді Агріколь, Кредит Вест Банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк, Банк «Український капітал», ПроКредит Банк, Акордбанк, МТБ Банк

Кредити за новими правилами мікро та малий бізнес зможе отримати одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми “Доступні кредити 5-7-9” та оновлення угод Фонду з банками, що надають кредити.

Джерело:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28
 • Зміни від 15 квітня 2020.
 • Зміни від 29 квітня 2020 р.
 • Зміни від 17 червня 2020 р.
 • Зміни від 09 жовтня 2020 р.
 • Зміни від 28 грудня 2020 р.
Обмеження

За умовами Програми в ній не можуть брати участь:

 • юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України
 • особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість по кредитам
 • особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації
 • особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують публічні обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
 • особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України
 • максимальна сума всіх кредитів, отриманих суб’єктом підприємництва та учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів протягом строку дії Програми не може перевищувати 50 млн грн

Фінальне рішення про видачу кредиту за програмою приймає банк, до якого ви звернулися, та визначає перелік необхідних документів

Додатково

Компенсація процентів здійснюється Фондом розвитку підприємництва безпосередньо банку-партнеру, ви сплачуєте тільки пільгову ставку.

Інвестиційний кредит видається шляхом перерахування банком коштів на рахунок постачальника основних засобів відповідно до наданого кошторису та рахунків.

Максимальна сума банківських комісійних становить 1% (додатково ще 0,5% в разі залучення кредитної гарантії) .

Про що ?

Програма пропонує часткову компенсацію процентної ставки за кредитом у гривні у комплексі з механізмом часткових кредитних гарантій для вирішення проблеми браку забезпечення та недостатньої кредитної історії.

Програма впроваджується утвореним при Міністерстві фінансів України Фондом розвитку підприємництва через мережу банків-партнерів у партнерстві з Мінекономіки та Офісом розвитку малого і середнього підприємництва з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання їх наслідків.

Для кого?

Мікро- та малий бізнес із річним доходом від діяльності не більше еквіваленту 20 млн євро в тому числі із врахуванням пов’язаних контрагентів.

Що пропонується?

1. Рефінансування інвестиційного кредиту на строк до 5 років з процентною ставкою:

 • 5% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн, та за умови створення нових робочих місць)
 • 7% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн)
 • 9% (якщо річний дохід від діяльності становить від 50 млн грн)
На такі інвестиційні цілі:
 • придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості з метою провадження субʼєктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
 • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;

Також зменшення процентної ставки за кредитом на 0,5% за кожне створене робоче місце максимум до 5%.

2. Рефінансування інвестиційного кредиту на строк до 5 років з процентною ставкою 0% (пільговий кредит протягом дії карантину та 90 днів, після цього – 3% річних) на:

 • рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, на інвестиційні цілі, пов`язані з виробництвом лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

3. Пільговий кредит на строк до 5 років з процентною ставкою 0% (до 31 березня 2021, а після цієї дати – 3% річних) на:

 • рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України

На такі види кредитів:

 • інвестиційні кредити
 • кредити на оборотний капітал

Для отримання кредиту заявник повинен:

забезпечити збереження не менше 50 відсотків фонду оплату праці та 50 відсотків чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).

4. Часткову кредитну гарантію (за умови приєднання банку до цього механізму, про що попередньо запитуйте у відділенні банку) у розмірі:

 • 50% від розміру кредиту (для інвестиційного кредиту за ставкою 5%/7%/9%)
 • 80% від розміру кредиту (на пільгове рефінансування)

5. Відстрочку платежу щодо повернення кредиту або його частини:

до 12 місяців, але не більше ніж до 31.12.2021 р.

Що потрібно?

В межах рефінансування під 0% у тому числі:

 • збереження > 50% фонду оплату праці та > 50% персоналу

Отримати пільговий кредит в межах антикризовах заходів можна протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.

Отримання рефінансування кредиту передбачає:

 • відповідність напряму діяльності
 • відповідність проєкту умовам програми та вимогам банків
Де знайти детальну інформацію?

У відділенні та на сайті банка-партнера: Банк Альянс, Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Кредобанк, Банк Львів, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Банк Восток, Глобус Банк, Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, Креді Агріколь, Кредит Вест Банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк, Банк «Український капітал», ПроКредит Банк, Акордбанк, МТБ Банк

Кредити за новими правилами мікро та малий бізнес зможе отримати одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми “Доступні кредити 5-7-9” та оновлення угод Фонду з банками, що надають кредити.

Джерело:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28
 • Зміни від 15 квітня 2020.
 • Зміни від 29 квітня 2020 р.
 • Зміни від 17 червня 2020 р.
 • Зміни від 09 жовтня 2020 р.
 • Зміни від 28 грудня 2020 р.
Обмеження

За умовами Програми в ній не можуть брати участь:

 • юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України
 • особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість по кредитам
 • особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації
 • особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують публічні обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
 • особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України
 • максимальна сума всіх кредитів, отриманих суб’єктом підприємництва та учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів протягом строку дії Програми не може перевищувати 50 млн грн

Фінальне рішення про видачу кредиту за програмою приймає банк, до якого ви звернулися, та визначає перелік необхідних документів

Додатково

Компенсація процентів здійснюється Фондом розвитку підприємництва безпосередньо банку-партнеру, ви сплачуєте тільки пільгову ставку.

Інвестиційний кредит видається шляхом перерахування банком коштів на рахунок постачальника основних засобів відповідно до наданого кошторису та рахунків.

Максимальна сума банківських комісійних становить 1% (додатково ще 0,5% в разі залучення кредитної гарантії) .

Про що ?

Програма пропонує часткову компенсацію процентної ставки за кредитом у гривні у комплексі з механізмом часткових кредитних гарантій для вирішення проблеми браку забезпечення та недостатньої кредитної історії.

Програма впроваджується утвореним при Міністерстві фінансів України Фондом розвитку підприємництва через мережу банків-партнерів у партнерстві з Мінекономіки та Офісом розвитку малого і середнього підприємництва з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання їх наслідків.

Для кого?

Мікро- та малий бізнес із річним доходом від діяльності не більше еквіваленту 20 млн євро в тому числі із врахуванням пов’язаних контрагентів.

Що пропонується?

1. Рефінансування інвестиційного кредиту на строк до 5 років з процентною ставкою:

 • 5% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн, та за умови створення нових робочих місць)
 • 7% (якщо річний дохід від діяльності не більше 50 млн грн)
 • 9% (якщо річний дохід від діяльності становить від 50 млн грн)
На такі інвестиційні цілі:
 • придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості з метою провадження субʼєктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
 • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;

Також зменшення процентної ставки за кредитом на 0,5% за кожне створене робоче місце максимум до 5%.

2. Рефінансування інвестиційного кредиту на строк до 5 років з процентною ставкою 0% (пільговий кредит протягом дії карантину та 90 днів, після цього – 3% річних) на:

 • рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України, на інвестиційні цілі, пов`язані з виробництвом лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

3. Пільговий кредит на строк до 5 років з процентною ставкою 0% (до 31 березня 2021, а після цієї дати – 3% річних) на:

 • рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України

На такі види кредитів:

 • інвестиційні кредити
 • кредити на оборотний капітал

Для отримання кредиту заявник повинен:

забезпечити збереження не менше 50 відсотків фонду оплату праці та 50 відсотків чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).

4. Часткову кредитну гарантію (за умови приєднання банку до цього механізму, про що попередньо запитуйте у відділенні банку) у розмірі:

 • 50% від розміру кредиту (для інвестиційного кредиту за ставкою 5%/7%/9%)
 • 80% від розміру кредиту (на пільгове рефінансування)

5. Відстрочку платежу щодо повернення кредиту або його частини:

до 12 місяців, але не більше ніж до 31.12.2021 р.

Що потрібно?

В межах рефінансування під 0% у тому числі:

 • збереження > 50% фонду оплату праці та > 50% персоналу

Отримати пільговий кредит в межах антикризовах заходів можна протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.

Отримання рефінансування кредиту передбачає:

 • відповідність напряму діяльності
 • відповідність проєкту умовам програми та вимогам банків
Де знайти детальну інформацію?

У відділенні та на сайті банка-партнера: Банк Альянс, Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Кредобанк, Банк Львів, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Банк Восток, Глобус Банк, Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, Креді Агріколь, Кредит Вест Банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк, Банк «Український капітал», ПроКредит Банк, Акордбанк, МТБ Банк

Кредити за новими правилами мікро та малий бізнес зможе отримати одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми “Доступні кредити 5-7-9” та оновлення угод Фонду з банками, що надають кредити.

Джерело:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28
 • Зміни від 15 квітня 2020.
 • Зміни від 29 квітня 2020 р.
 • Зміни від 17 червня 2020 р.
 • Зміни від 09 жовтня 2020 р.
 • Зміни від 28 грудня 2020 р.
Обмеження

За умовами Програми в ній не можуть брати участь:

 • юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами – нерезидентами України
 • особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість по кредитам
 • особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації
 • особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують публічні обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
 • особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов’язаних компаній)
 • інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України
 • максимальна сума всіх кредитів, отриманих суб’єктом підприємництва та учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів протягом строку дії Програми не може перевищувати 50 млн грн

Фінальне рішення про видачу кредиту за програмою приймає банк, до якого ви звернулися, та визначає перелік необхідних документів

Додатково

Компенсація процентів здійснюється Фондом розвитку підприємництва безпосередньо банку-партнеру, ви сплачуєте тільки пільгову ставку.

Інвестиційний кредит видається шляхом перерахування банком коштів на рахунок постачальника основних засобів відповідно до наданого кошторису та рахунків.

Максимальна сума банківських комісійних становить 1% (додатково ще 0,5% в разі залучення кредитної гарантії) .

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Відшкодування відсотків за кредитами для малих підприємств

Департамент економічної політики ЛОДА у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки проводить конкурс інвестиційних проєктів.

Відповідно до умов Програми, суб’єктам мікро- та малого підприємства з обласного бюджету відшкодовуватиметься частина відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом.

Читати більше
Відшкодування відсотків за кредитами для учасників АТО (ООС)

Компенсація частини відсотків за кредитами, взятими ФОПами, які зареєстровані громадянами України з офіційною реєстрацією місця проживання на території Львівської області, що мають статус учасника АТО (ООС), підтверджений відповідним офіційним документом, підпадають під визначення малих, а також проведення разової грошової виплати фізичним особам-підприємцям на реалізацію стартап-проєкту на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробничого призначення виробництва, які відповідають умовам для визначення їх основними засобами.

Читати більше
Підтримка стартап-проєктів учасників АТО (ООС)

Департамент економічної політики задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО (ООС) проводить конкурс стартап-проєктів в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва, які відповідають умовам для визнання їх основними засобами.

Підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проєкту шляхом укладання договору з департаментом економічної політики ЛОДА.

Читати більше
Підтримка стартап-проєктів підприємців-початківців

Надання безповоротної фінансової допомоги для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування, а також громадянам України віком від 18 років, зареєстрованим у Львівській області на реалізацію стартап-проєктів з метою започаткування та популяризації підприємницької діяльності, впровадження інновацій, створення нових напрямків або розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також створення нових робочих місць.

Читати більше
Ваучерна підтримка бізнесу

Надання інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги – права на безповоротну фінансову допомогу для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування, згідно із вимогами Програми підвищення конкурентоспроможності Львівщини.

Читати більше

Департамент економічної пго бюджету відшкодовуватиметься частина відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом.

Читати більше

Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області
на 2021-2025 роки

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ТА ГРАНТИ
З ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Портал є щоденним інструментом інформування та використання для лідерів громад, менеджерів громадських, благодійних організацій, донорських структур, соціально відповідального бізнесу, представників органів місцевого самоврядування, органів державної влади та журналістів.

Сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал.

Європейський банк реконструкції та розвитку — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.

Мікро- малі та середні підприємства мають можливість брати участь у грантових програмах, та отримувати безповоротну допомогу для розвитку бізнесу. Допомога надається у фінансовій та /або нефінансовій формі.

Є нетематичним, об’єднаним фондом, який був спеціально розроблений для фінансування інноваційних проєктів так званих open-source технологій, які знаходяться на ранній стадії розробки та можуть принести користь дітям.

Надає грантове фінансування в цілях сприяння співпраці в галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів джерел енергії в електричній і тепловій енергії , а також в мережах централізованого теплопостачання.

НОРМАТИВНА
БАЗА

Відносини, пов’язані з розвитком малого і середнього підприємництва в Україні, базуються на Конституції України і регулюються Господарським, Цивільним та Податковим кодексами України, Законом “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та іншими законодавчими актами,а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Львівська торгово-промислова палата є бізнес-асоціацією, яка створена для сприяння інноваційного розвитку економіки регіону та усіх видів підприємництва, підвищення конкурентноздатності ділового середовища Львівщини, його прибутковості та відповідальності перед громадою.

Це український бізнес-клуб
для керівників та власників малого та середнього бізнесу, які мають надійну ділову репутацію, створений з метою налагодження ділових контактів, обміну досвідом та постійного підприємницького розвитку ділових людей.

Громадська спілка, об’єднання однодумців: дизайнерів, підприємців та освітян. Кластер увійшов до складу Львівського Промислового Хабу, ставши одним із перших регіональних об’єднань місцевих підприємців.

Це об’єднання підприємств, які працюють з деревиною у Західній Україні (деревообробних, плитних, меблевих тощо), створений задля розширення ринків для компаній галузі, підвищення якості людського капіталу для галузі та інституційний розвиток. Кластер ДОМВ є партнером у кількох європейських проектах.

Організація міжнародного бізнесу в Україні об’єднує більше 1000 європейських, українських та міжнародних компаній, пропонуючи їм: колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах державного управління України, в іноземних та міжнародних організаціях тощо.

ЗАЛИШИЛОСЯ ПИТАННЯ?

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном:

(032) 299-92-79 відділ розвитку торгівлі та підприємництва